SPECJALISTYCZNE
TECHNIKI GRZEWCZE

Zasada działania:

Urządzenie grzewcze dostarcza energię w postaci promieni cieplnych (promieniowanie podczerwone) wyrównującą straty np. organizmu człowieka spowodowane zbyt niską temperaturą otoczenia. Powietrze nie jest przy tym ogrzewane.
Ilość promieniowania powinna być taka, by utrzymać równowagę termiczną na poziomie odczuwalnym w danych warunkach jako komfortowy. Gęstość mocy promieniowania równa ok 25 W/m² odpowiada podniesieniu temperatury powietrza o 1°C. Energię w postaci wiązki promieniowania cieplnego można precyzyjnie nakierować na dowolny obiekt lub obszar bez strat na ogrzewanie powietrza.Efekt grzania jest odczuwalny już po kilku minutach.

Zastosowanie:
 
  • Ogrzewanie osób w pomieszczeniach handlowych, przemysłowych, warsztatowych, magazynowych kinach,
  • Ogrzewanie pomieszczeń wysokich lub narażonych na przeciągi,
  • Ogrzewanie wybranych obszarów w dużych obiektach
  • Ogrzewanie tarasów i letnich obiektów gastronomicznych
  • Podgrzewanie urządzeń technicznych w czasie zimy
  • Ogrzewanie roślin i zwierząt hodowlanych
  • Zastosowania w technologii produkcji

Ogrzewacze dostępne są w korach PALETY RAL>>

Dane techniczne ogrzewaczy wiszących:

Świecenie elementu grzejnego element grzejny nie żarzy się w sposób widoczny
Długość fali promieniowania cieplnego
3-4um
Temperatura elementu grzejnego ok 600 stopni C
Czas uzyskania pełnej zdolności grzejnej do 8 min
Bezpieczeństwo użytkowania wg PN-EN 60335-2-30 kl.I CE
Minimalna wysokość zawieszenia 1,8m
Maksymalna Temperatura Otoczenia 30 stopni C
WIDOK
TYP RAD-3.9-PH RAD-6.0-PH RAD-6.0-PH
MOC 3.9kW 6.0kW 7.8kW
WYMIARY 520x570mm 770x820mm 770x820mm
MASA 12 kg 16 kg 16 kg
POWIERZCHNIA
OGRZEWANIA
DLA 200 W/m2
ok. 20m2 ok. 30m2 ok. 40m2
WIDOK
TYP RAD-3.9-PH
MOC 3.9kW
WYMIARY 520x570mm
MASA 12 kg
POWIERZCHNIA
OGRZEWANIA
DLA 200 W/m2
ok. 20m2

WIDOK
TYP RAD-6.0-PH RAD-6.0-PH
MOC 6.0kW 7.8kW
WYMIARY 770x820mm 770x820mm
MASA 16 kg 16 kg
POWIERZCHNIA
OGRZEWANIA
DLA 200 W/m2
ok. 30m2 ok. 40m2