SPECJALISTYCZNE
TECHNIKI GRZEWCZE

OGRZEWACZ PŁYTOWY PODSIEDZISKOWY DLA ŁAWEK KOŚCIELNYCH (ang. Bench Heater)


Przestarzała dzisiaj konstrukcja powstała ok. 50 lat temu (lata 60-70-te XX wieku) w Skandynawii. Niesłusznie klasyfikowana jako promiennik podczerwieni ponieważ nie spełnia podstawowego wymogu dla tego urządzenia grzewczego jakim jest zawartość minimum 50% energii promieniowania podczerwonego w całości wytwarzanego ciepła. Tzw. komponenta radiacyjna w temperaturze odczuwalnej jest tu mało znacząca. W Europie, poza Polską, rozwiązanie to nie jest praktycznie instalowane w kościołach od kilkunastu lat.

Ogrzewacz płytowy ma postać wykonanej z blachy stalowej malowanej kasety o wymiarach, w zależności od dostawcy, 70-180 cm X 25-30 cm X 2,5-3 cm. Moc pobierana 200-300 W/m.b.ławki. Mocowana jest najczęściej pod siedziskiem częścią grzejną do dołu. Źródłem ciepła (żarnikiem) jest tu folia (mata) grzejna a jako izolację termiczną od strony siedziska zastosowano wełnę mineralną. Funkcję regulacyjną pełni nienasta- wialny wewnętrzny termostat mechaniczny. Ogrzewacz płytowy charakteryzuje się niską sprawnością - mimo stosunkowo dużej mocy pobieranej, ilość energii radiacyjnej trafiającej do osób po procesie odbicia od posadzki, gdzie w wyniku absorpcji traci się nawet 80% tej energii, jest niewielka.

Większość energii cieplnej jaką wytwarza ten pogrzewacz ma postać konwekcji - ogrzewania i ruchu w górę powietrza. Z powodu jego położenia pod siedziskiem energia ta jest tylko częściowi użyteczna. Ogrzane powietrze zalega pod powierzchnią ogrzewacza z niewielkim powolnym wypływem w stronę nóg i do tyłu a następnie do góry. W praktyce odczucie ciepła ma miejsce na tych częściach ciała, które znajdą się pod siedziskiem a więc dotyczy to pięt, kostek i dolnej części łydek. Zmiana położenia ogrzewacza płytowego dla uzyskania składowej poziomej radiacji w kierunku osoby np. pod kątem pod siedziskiem lub na tylnej powierzchni oparcia niewiele pomaga budząc przy tym zastrzeżenia natury estetycznej.

System grzewczy zbudowany w oparciu o ogrzewacze płytowe poza małą sprawnością energetyczną jest bardzo widoczny (patrz foto), zakłóca estetykę i styl wnętrza kościoła budząc zastrzeżenia służb konserwatorskich. Ogrzanie pojedynczej ławki wymaga często umieszczenia w niej kilku ogrzewaczy i poprowadzenia między nimi instalacji zasilającej. Ogrzewacze płytowe produkowane są seryjnie w ograniczonym typoszeregu długości. Ich dostawcy nie oferują ich "na wymiar" zgodny z długością ławki ze zgodnym z nią wzorze powierzchni imitującej np. drewno.

Od lat 80-ych XX wieku ogrzewacze płytowe podsiedziskowe importowane były do Polski a następnie, jako wzorzec, wykorzystane przez producentów krajowych. Mają one znaczny udział w statystyce krajowej nieprawidłowo ogrzanych kościołów (wg służb konserwatorskich jest ich aż ok.85%) ,szczególnie zabytkowych. Obecność na rynku tych ogrzewaczy jest możliwa dzięki nachalnej, nierzetelnej, niezgodnej z zasadami nauki i logiki propagandzie internetowej.

W ostatnich kilkunastu latach powstały i są permanentnie doskonalone oryginalne innowacyjne polskie konstrukcje urządzeń grzewczych dla kościołów. Powstają one dzięki wykorzystaniu wiedzy ze współpracy z instytucjami naukowymi i służbami konserwatorskimi oraz ścisłego kontaktu z parafiami - użytkownikami systemów.

Liderem w tej dziedzinie jest firma PARTNER TERMO-TECHNIKA ze Świebodzic. Zatrudnieni w niej pracownicy mają ponad 20-letnie doświadczenie w ogrzewaniu kościołów. Oferowane przez nią rozwiązania grzewcze dla kościołów charakteryzują się niskim zużyciem energii, zapewnieniem komfortu cieplnego wiernych, neutralnością dla wystroju architektonicznego świątyni i jej mikroklimatu wewnętrznego. Są urządzeniami wykorzystującymi nowoczesne materiały i technologie produkcji. Urządzenia grzewcze mają małe rozmiary, pobierają mniej energii przekazując ją bardzo efektywnie i bez strat do ogrzewanych osób zapewniając im komfortowe warunki cieplne. Precyzyjną automatyczną regulację mocy w zależności od temperatury wnętrza kościoła i prostotę obsługi zapewnia mikroprocesorowy programowalny układ sterowania.

Rozwiązania te z powodzeniem zastępują archaiczne, energożerne i nieestetyczne, będące przedmiotem niniejszego opracowania, ogrzewacze płytowe podsiedziskowe.


Literatura:
Edward Kostkowski - Promieniowanie cieplne
Mieczysław Hering - Podstawy elektrotermii
Karty katalogowe kościelnych urządzeń grzewczych.